Styrelsen

Varje år väljs en ny styrelse. Nedan valdes in i maj 2020 och sitter fram till årsstämman i maj 2021.

De senaste åren har tidigare styrelser jobbat med bland annat detta:

Färdigställa renoveringen av fasad, balkonger och fönster (sommaren 2017), upprätta en till parkeringsplats bakom huset, installera sopkärl för matavfall och att se över föreningens lån och bindningstider.

Våren 2020 installerades kodlås i alla portar samt att allmänna utrymmen i huset har uppgraderats med nya lås.

Styrelsen:
Tom van Altena – Ledamot – Ordförande
Olivia Stopek – Ledamot
Beatrice Bohman – Ledamot

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på brfsparbanksvagen@gmail.com