Styrelsen

Varje år väljs en ny styrelse. Nuvarande sitter från juni 2022 till årsstämman 2023.

Styrelsen:
Emre Sonesson – Ledamot – Ordförande
Ellinor Drevendal – Ledamot
Lucas Morales Sousa – Ledamot
Ada Källgren  – Suppleant
Olivia Stopek – Suppleant

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på brfsparbanksvagen@gmail.com