Styrelsen

Varje år väljs en ny styrelse. Nuvarande sitter från juni 2021 och sitter fram till årsstämman 2022.

Styrelsen:
Tom van Altena – Ledamot – Ordförande
Ellinor Drevendal – Ledamot
Emre Sonesson – Ledamot
Olivia Stopek – Ledamot
Silvana Alves – Suppleant

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på brfsparbanksvagen@gmail.com