Sophantering

Sopskåp finns på framsidan av fastigheten (vid husets ena ändå mot Åsens krog). Sopskåpet öppnas med samma nyckel som går till port och källardörrar. Dessa kärl är avsedda för hushållssopor, dvs.förpackningar (som ej går att källsortera), kuvert, blöjor m.m. I sopnedkasten får inga vassa, tunga eller skrymmande föremål, grovsopor, byggavfall, återvinningsbart eller miljöfarligt avfall kastas. Soppåsar ska vara väl knutna och torra.

Matavfallskärl finns bredvid våra vanliga sopnedkast (svarta med brunt lock). I de bruna avfallspåsarna varje lägenhet fått kastar du ditt matavfall. Om du har slut på bruna påsar mailar du styrelsen på brfsparbanksvagen@gmail.com så får du fler.

Pappkartonger, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas samt batterier och plast ska slängas vid återvinningsstationerna som finns ca 500 meter åt vardera hållet längs Sparbanksvägen.

Det finns ingen insamling av grovsopor, möbler, elektronikskrot eller miljöfarligt avfall. Sådant avfall måste du själv ta hand om och bekosta bortforsling av. Det ska lämnas på återvinningscentraler eller Stockholm Stads mobila miljöstationer. Den återvinningscentral som ligger närmast oss är Återvinningscentral Östberga.