Sophantering

Sopskåp finns på framsidan av fastigheten, vid husets ena ända mot Åsens krog. Sopskåpet öppnas med samma nyckel som går till port och källardörrar. Dessa kärl är avsedda för brännbart avfall (Dvs. det som ej går att källsortera). I sopnedkasten får inga vassa, tunga eller skrymmande föremål, grovsopor, byggavfall, återvinningsbart eller miljöfarligt avfall kastas. Soppåsar ska vara väl knutna och torra.

Matavfallskärl finns längst till vänster i sopskåpet. Bruna avfallspåsarna hittar du längst ner i trappuppgång 43. Om det är slut på påsar mailar du styrelsen på brfsparbanksvagen@gmail.com

Pappkartonger, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas samt batterier och plast ska slängas vid återvinningsstationerna som finns ca 500 meter åt vardera hållet längs Sparbanksvägen.

Det finns ingen insamling av grovsopor, möbler, elektronikskrot eller miljöfarligt avfall. Sådant avfall måste du själv ta hand om. Det ska lämnas på återvinningscentraler eller Stockholm Stads mobila miljöstationer, som ibland kommer till torget vid ICA. Den återvinningscentral som ligger närmast oss är Återvinningscentral Östberga.