A till Ö

 

Andelsförvärv 4,03% enligt föreningsombildaren (2014)
Andrahandsuthyrning För att få upplåta bostaden i andra hand måste den boende lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Föreningen följer Hyresnämndens praxis vid bedömningen av skälen som den sökande anger.
Antal lägenheter i föreningen 25 stycken bostadsrätter
Balkonger Fastighetens samtliga balkonger har knackats ner och gjutits på nytt under 2017.
Barnvagnsrum Finns ej i fastigheten.
Bredband I samband med stambyte 2014 har fiber dragits in i fastigheten. I föreningens avgift ingår bredband från Ownit, 100Mbit/s.
Cykelrum Föreningen har ett avsatt utrymme i källaren för cykelförvaring.
Föreningslokal Finns ej i fastigheten.
Gårdar / parker Bakom huset finns en skogsdunge varav en del av denna dunge tillhör brf:en. Ytan som tillhör huset är från husets högra vinge och XX meter rakt ut och sedan kan man dra en diagonal till husets vänstra hörn.
Hissar Finns ej i fastigheten.
Kabel-TV Leverantör: Ownit (ingår ej i avgiften)
Källarförråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd (4-5 kvm) och ett mindre syltförråd (1 kvm).
Medlemskap Ansökan om medlemskap ska vara ställd till Brf Sparbanksvägen 43-39, Nybohovsgränd 11, 117 63 Stockholm. Ansökan om medlemskap till föreningen behöver signatur från två ledamöter. Bestyrkt kopia av överlåtelseavtal eller annan fångeshandling ska vara fogad till ansökan om medlemskap.
Miljörum / grovsoprum Finns ej i fastigheten.
Ombyggnad av lägenhet Den som har planer på att renovera eller bygga om måste vid större ingrepp få styrelsens godkännande. Den boende ska då göra en anmälan till styrelsen via brfsparbanksvagen@gmail.com .
Pantsättningsavgift Vid notering av pantsättning tar föreningen ut en avgift på xxx kr av pantsättaren.
Pappersåtervinning Återvinningsstationer finns inom en tio minuters promenad på Sparbanksvägen i båda riktningarna.
Parkering / garage Avgiftsbelagd parkering på gatorna i området. Den som är folkbokförd inom området kan ansöka om boendeparkeringstillstånd hos kommunen.

Föreningen har själv:
4 st garageplatser (kallgarage) mot en avgift om 1000kr/mån. 1 st parkeringsplats utomhus till en avgift om 500kr.

Väntelista: ca 1 personer i kö (januari 2022).

Renoveringar Kodlås ytterdörrar 2020
Nya Balkonger, 2017
Ny fasad, 2017
Nya fönster, 2017
Fylla upp baksidan med nytt grus, 2016
El, 2014
Fiber, 2014
Stambyte, 2014
Tvättstuga 2014
Sopnedkast Sopskåp är placerad på husets framsida. Sedan hösten 2017 har föreningen två stycken kärl för matavfall placerade till vänster om sopskåpet. Föreningen tillhandahåller bruna papperspåsar att kasta sin mat i.
Städning En inhyrd städfirma utför städning av trapphus och gemensamma lokaler.
Takhöjd lägenheter 2,70 meter.
Tvättstuga En nyrenoverad (2014) tvättstuga är belägen i källaren i port 45. I den finns två stycken tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Tvättid bokas på en bokningstavla i anslutning till tvättstugan. Tvättider att välja mellan 7-10, 10-13, 13-16, 16-19, 19-22.
Uppvärmning Uppvärmning sker genom fjärrvärme från Fortum. Hushållsel ca XXXX/år.
Ventilation De flesta hus i föreningen har ventilation genom självdrag. Det är ej tillåtet att installera köksfläkt ansluten till ventilationskanal. Endast kolfilterfläkt är tillåten.
Vindsutrymmen Finns ej i fastigheten.
Ägarandelar Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt kan bli vägrad inträde i föreningen. Bestämmelsen gäller dock inte om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sambor. Styrelsen har tidigare också godkänt inträde i föreningen för andra familjemedlemmar, även om dessa inte har för avsikt att bo i lägenheten.
Överlåtelse Vid överlåtelse av bostadsrätt eller andel i bostadsrätt ska parterna anmäla detta till föreningen. Det gäller även i de fall överlåtelse sker genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbelopp, som förvärvaren betalar. Se även Medlemskap ovan.

 

Denna information är uppdaterad vintern 2022. Är det någonting ni saknar? Maila oss gärna så kan vi utöka listan. brfsparbanksvagen@gmail.com